ตราสัญลักษณ์


กำหนดการเข้าร่วมกิจกรรม

         กิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ปั่นเพื่อพ่อ” BIKE FOR DAD เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ในวันศุกร์ ที่ 11 ธันวาคม 2558 เวลา 15.00 น. ปั่นจักรยานพร้อมกันทั่วประเทศ
         ซึ่งในส่วนของจังหวัดภูเก็ต มีการเตรียมจัดกิจกรรมเสริมต่างๆ มากมายทั้งบริเวณจุดเริ่มต้น จุดสิ้นสุด และบริเวณจุดพัก โดยมุ่งเน้นกิจกรรมในรูปของ "บวร" คือ บ้าน วัด และโรงเรียน ซึ่งเน้นให้มีนักเรียนครูอาจารย์มาร่วมกิจกรรม ได้แก่ การแสดงของเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา การรำถวายพระพร การแสดงโขนของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พิธีถวายราชสักการะและถวายพระพร สักการะบูชาหลวงพ่อแช่มเพื่อความเป็นสิริมงคล และกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
         โดยเส้นทางการปั่นจักรยานของจังหวัดภูเก็ต กำหนดเป็น “เส้นทางสิริมงคล” ซึ่งมีจุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุด ณ ศาลากลางจังหวัด พร้อมทั้งได้กำหนดจุดพัก ณ วัดไชยธาราราม หรือวัดฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต รวมระยะทาง 29 กิโลเมตร


เกี่ยวกับกิจกรรม

          - Bike for Dad “ปั่นเพื่อพ่อ ” เป็นกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ ...อ่านต่อ

          - เพลงปั่นจักรยาน Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ ...อ่านต่อ


ข่าวสาร

          - การสมัครเข้าร่วมกิจกรรม Bike for dad [2558-10-29] ...อ่านต่อ

          - ขอเชิญนักปั่นร่วมซ้อมปั่นจักรยาน ในวันอาทิตย์ ที่ 22 พ.ย. 2558 [2558-11-20] ...อ่านต่อ

          - กำหนดการรับสิ่งของพระราชทาน [2558-11-25] ...อ่านต่อ

          - ขอเชิญนักปั่นร่วมซ้อมปั่นจักรยาน(ซ้อมใหญ่) ในวันอาทิตย์ ที่ 29 พ.ย. 2558 [2558-11-27] ...อ่านต่อ


แผนที่


จุดติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์


 
 
 


ภาพกิจกรรม

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผวจ.ภูเก็ต เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ห้องประชุม Phuket POC ในวันที่ 15 ตุลาคม 2558 ... อ่านต่อ
จัังหวัดภูเก็ตเปิดให้ประชาชนผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ปั่นเพื่อพ่อ” ณ ศาลาประชาคม (ตรงข้ามจวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต) ... อ่านต่อ
วันที่ 22 พ.ย.58 ผู้ว่าราชการจังหวัด นำขบวนซ้อมปั่นจักรยาน ปั่นเพื่อพ่อ Bike for DAD เพื่อสำรวจและทดสอบเส้นทางสายสิริมงคล ... อ่านต่อ
วันที่ 5 ธันวาคม 2558 ผู้ลงทะเบียนกิจกรรม "ปั่นเพื่อพ่อ" เข้ารับสิ่งของพระราชทาน ณ ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ... อ่านต่อ
 
นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผวจ.ภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 ต.ค. 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มจังหวัดฯ ศาลากลางจังหวัด อ่านต่อ
จังหวัดภูเก็ตจัดประชุมคณะทำงานจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมฯ อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 29 พ.ย. 2558 เวลา 15.00 น. จังหวัดภูเก็ตจัดกิจกรรม ซ้อม "ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD" ในเส้นทางสิริมงคล เสมือนวันปั่นจริง ระยะทาง 29 กิโลเมตร อ่านต่อ
จังหวัดภูเก็ตร่วมจัดกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ วันที่ 11 ธันวาคม 2558 ระยะทาง 29 กิโลเมตร อ่านต่อ

สำนักงานจังหวัดภูเก็ต

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถนนนริศร ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

โทรศัพท์ 076 354875  อีเมลล์ phuket@moi.go.th