ข้อมูลจาก :: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต []
ข่าวอื่นๆ
- จังหวัดภูเก็ตเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินจังหวัดภูเก็ต รับมือโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 เข้มงวด เฝ้าระวังเเละป้องกันโรค   [2563-01-27]
- ภูเก็ตประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัด   [2563-01-27]
- เหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาเหล่ากาชาดจังหวัดครบ 59 ปี   [2563-01-27]
- ภูเก็ตเร่งขับเคลื่อนการทำงานลด ละ เลิกโฟมบรรจุอาหารและการลดขยะพลาสติก   [2563-01-27]
- รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเล ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563   [2562-12-26]
- รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบนโยบายขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  [2562-12-26]
- ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติประจำปี 2562   [2562-12-26]
- ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต รับมอบภาพวาดศาลากลางจังหวัดภูเก็ตจากอาจารย์ ทวีพงษ์ ลิมมากร   [2562-12-26]
- จังหวัดภูเก็ต มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดี แก่ นางหมีหน้า อุสาหะ ผู้ได้รับรางวัลประชาบดี ประจำปี 2562  [2562-12-26]
- จังหวัดภูเก็ตประชุมกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 12/2562   [2562-12-26]
>> ข่าวทั้งหมด