ข้อมูลจาก :: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต []
ข่าวอื่นๆ
- จังหวัดภูเก็ตจัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน”   [2562-10-18]
- ภูเก็ตประชุมเตรียมจัดงานสมสมโภชพระบรมธาตุเจดีย์เทสรังสีญาณสัมปันโนนุสรณ์ 12-17 ธ.ค. นี้   [2562-10-18]
- ผู้ว่าฯ ภูเก็ต นำทีมหน่วยงานเกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจที่ราชพัสดุ แปลงหาดไม้ขาว   [2562-10-18]
- จังหวัดภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการบริหารส่วนราชการระดับจังหวัด   [2562-10-18]
- จังหวัดภูเก็ตประชุมคณะกรรมการพิจารณาสิ่งล่วงล้ำลำน้ำเพื่อพิจารณาเรื่องที่ขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ   [2562-10-18]
- บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ TOT Young Club “เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ   [2562-10-17]
- ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ภาค 4 ตรวจเยี่ยมศูนย์จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.จังหวัดภูเก็ต  [2562-10-11]
- เหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรตามโครงการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 3 ปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  [2562-10-11]
- จังหวัดภูเก็ตพิจารณาให้ความช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัวอุปถัมภ์หรือบุคคลที่อุปการะเลี้ยงดูเด็กต่อเนื่องรายเดิมจำนวน 10 ครอบครัว   [2562-10-11]
- จังหวัดภูเก็ตจัดพิธีทอดผ้าป่าและสมทบทุนสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี 2562   [2562-10-11]
>> ข่าวทั้งหมด