แฟ้มภาพ กิจกรรม กอ.รมน.จังหวัด ภ.ก.
ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 3/2562  [2562-09-18]
โครงกานส่งเสริมคุณภาพชีวิต การบริหารจัดการภาครัฐสร้างรอยยิมให้ประชาชนจังหวัดภูเก็ต  [2562-09-18]
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคคลากรของภาครัฐ  [2562-09-18]
โครงการสนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลกะทู้   [2562-09-18]
โครงการเสริมสร้างการรับรู้การจ้างงานแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฏหมายภายใต้ MOU  [2562-09-05]
กิจกรรมเนื่องในวันกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2562  [2562-08-15]
ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 2/2562  [2562-08-07]
คลินิคเกษตรกรจังหวัดภูเก็ต และงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2562  [2562-08-07]
สัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาสัมพันธ์ ขยายเครือข่ายมวลชนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2  [2562-08-07]
กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจำปี 2562  [2562-07-19]
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอาวุโสเกมส์ 14 จังหวัดภาคใต้  [2562-07-11]
กิจกรรม "สานเสนวนาและสันทนาการ" ณ มัสยิดมูการ์ร่ม  [2562-07-08]
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนชาวเลราไวย์  [2562-07-08]
เข้าร่วมการฝึกการแก้ไขปัญหาสึนามิ ในการฝึกตามหน้าที่ Funchion exercise  [2562-07-08]
กิจกรรมการฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้ ในหัวข้อ "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย"  [2562-07-08]
กิจกรรม "สานเสวนาและสันทนาการ"  [2562-07-08]
เข้าร่วมสนทนาผ่านรายการกาแฟแก้วเดียว  [2562-07-08]
พิธีเปิดการอบรมบุญคุณพระมหากษัตริย์  [2562-06-18]
กิจกรรม PHUKET RUN FOR THE KING รวมพลคนรักกีฬา มินิมาราธอน 2562 "เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก"  [2562-06-18]
ประชุมติดตามกรณี สนง.จัดหางานจังหวัดภูเก็ต ถูกร้องเรียนกระทำผิด พรก.สนง.บริหารแรงงานต่างด้าว ปี 60-61  [2562-06-18]

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14]