งบประมาณการจัดซื้ออุปกรณ์วิทยุติดตั้งทวนสัญญาณ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายภาคประชาชน "ตาสับปะรด" จังหวัดภูเก็ต
        ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง : โครงการจัดซื้ออุปกรณ์วิทยุติดตั้งทวนสัญญาณ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายภาคประชาชน "ตาสับปะรด" จังหวัดภูเก็ต

ไฟล์แนบ >> 142.pdf
[ 2559-08-29 ]
ข่าวอื่นๆ
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  [2559-11-11]
พ่อเมืองภูเก็ตเชิญร่วมถวายอาลัยฯ จุดเทียนพร้อมกันที่แหลมพรหมเทพ  [2559-11-01]
งบประมาณการจัดซื้ออุปกรณ์วิทยุติดตั้งทวนสัญญาณ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายภาคประชาชน "ตาสับปะรด" จังหวัดภูเก็ต  [2559-08-29]
ปัญหาหมอกควัน  [2559-02-18]
การสร้างภาพลักษณ์หน่วยงานด้านความมั่นคง  [2559-02-18]
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ  [2559-02-18]
การแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฏหมาย  [2559-02-18]
การรับมือภัยแล้ง  [2559-02-18]
ประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน - สหรัฐ สมัยพิเศษ  [2559-02-18]
ร่างรัฐธรรมนูญ   [2559-02-18]
>> ข่าวทั้งหมด